Obwieszczenie Nr GP.6733.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 7 czerwca 2022 roku informującego o zmianie wniosku z dnia 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia.