Obwieszczenie Nr GP.6733.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 30 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia.