Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Piotra Hałasa prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Hałmot Piotr Hałas”.