RPPiOS.6220.16.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów budowlanych na terenie działki o nr ewid. 22 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo.