Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Dino Polska S.A.