Obwieszczenie PGWWP o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód.