RPPiOS.6220.9.2021 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Żelazka w Palędziu do ul. Klonowej w Gołuskach.