Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego oraz udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla podmiotu Wielkopolska Grupa Hodowców Drobiu „Konsdrob” Sp. z o.o.