Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla podmiotu Rondo Park Sp. z o.o. Sp. k.