Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w hali zlokalizowanej przy ul. Konarzewskiej w Dopiewie, w granicach działki o nr ewdi. 742/32, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.