Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, w rejonie ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo- część A.