Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo, rejon ulic Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej, gmina Dopiewo.