Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Ławica-Zachód”