Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora RZGWWP w Poznaniu z dnia 09.10.2019 r.