Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o rozpatrzeniu odwołania od decyzji dla wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie.