OGŁOSZENIE

Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dn. 19 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c.

 

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 Otwarcie XLII sesji rady Gminy Dopiewo

  1. Stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad XLII sesji rady Gminy Dopiewo
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/04 Rady Gminy Dopiewo z dn. 29 grudnia 2004r. dot. budżetu Gminy na 2005r. Druk nr 340.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/298/05 Rady Gminy Dopiewo z dn. 29 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skórzewo”. Druk nr 341.
  5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji miejskiej Druk Nr 342
  6. Zapytania i wnioski radnych
  7. Wolne głosy
    8.Zakończenie XLII sesji Rady Gminy Dopiewo.