Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu przez DZZWP postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla podmiotu SBU Konieczny Koziełło spółka jawna.