Rada Gminy informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 1500 przy ul. Plażowej 2 w Zborowie (Przystań wodna przy J. Niepruszewskim) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

 

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli na terenie gminy Dopiewo.

3.       Funkcjonowanie i koncepcje rozwoju terenów rekreacyjnych w Zborowie nad J. Niepruszewskim.