Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla podmiotu „Trzecia – Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” Spółka komandytowa