Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o odwołaniu się od decyzji na usługę wodną na pobór wód podziemnych.