Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Lidl Sp. z o.o. Sp. k.