Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo Nr 275/2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zakrzewo i Skórzewo, stanowiących własność gminy Dopiewo.