Obwieszczeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w Trzcielinie.