Rada Gminy informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. o godz. 1500 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.      Rozpatrzenie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

3.      Rozpatrzenie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.