Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Trzeciej Czerwonej Torebki S.A. Sp. k.