Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich