Paweł Przepióra (2021-2023)

Adrian Napierała (2018-2020)

 

           KONTAKT:

           tel. 61 814 82 13

           email: wojt@dopiewo.pl

 

Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

wtorki w godz. 14.00 - 17.00

czwartki w godz. 07.30 - 9.00

(podczas nieobecności Wójta dyżur pełni Zastępca Wójta lub Sekretarz)

 

Zadania Wójta Gminy:

 

Realizacja uchwał Rady Gminy

Wykonywanie przypisanych zadań

Pełnienie obowiązków nałożonych przez Ustawę

Realizacja dodatkowych zadań określonych przez Statut Gminy

Uczestnictwo w Sesjach Rady Gminy