Rada Gminy informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 1500 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

 

 1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2021 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.

3.       Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.