Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego  - Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 22 maja 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.237.2019.MA, udzielonego na rzecz Gminy Dopiewo, obejmującego:

1)      Usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu JU-5 poprzez wylot WY-1, znajdujący się w granicach działki ewidencyjnej nr 162/2 w obrębie Skórzewo, gm. Dopiewo;

2)      Szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez skrzynki rozsączające, znajdujące się w granicach działki ewidencyjnej nr 145/1 w obrębie Skórzewo, gm. Dopiewo;

3)      Budowę urządzeń wodnych:

- wylotu kanalizacji deszczowej WY-1;

- skrzynek rozsączających WY-2;

Przeniesionego na rzecz Wójta Gminy Dopiewo decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 28 lipca 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.4211.31m.WM