Rada Gminy informuje, że w dniu 14 września 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo za I półrocze 2020 roku.

3.      Problem zaśmiecania miejsc publicznych.