Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.11.2019 o możliwości wnoszenia wniosków i uwag co do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Marmite na terenie działek o nr ewid. 140/1, 140/3, 141/4, 141/5, 143/1, 145/7, 145/8, 414/26, 42/63 obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo