W sprawie:
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo.

Data uchwały:
2005-04-25

Numer uchwały:
XXXVII/315/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od chwilii ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego