Rada Gminy informuje, że w dniu 01 czerwca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.       Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019.

3.       Omówienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.