OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.20.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 44/22, 44/73 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo