Rada Gminy informuje, że w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Omówienie propozycji zmian uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

3.       Omówienie propozycji zmian uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli […]

4.       Przedstawienie losów absolwentów dopiewskich szkół.