Rada Gminy informuje, że w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Opinia w sprawie petycji dotyczącej utwardzenia ul. Krótkiej w Skórzewie wraz z odwodnieniem.

3.       Analiza działań prowadzonych w zakresie wyegzekwowania zaległości podatkowych w latach 2016-2019.