W sprawie:
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo.

Data uchwały:
2005-03-29

Numer uchwały:
XXXVI/302/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z terminem obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku.