Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz budowie drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 442/2, położonej przy ul. Brzozowej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Dopiewo.