Rada Gminy informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Posiedzenie rozpocznie się wizją lokalną przy węźle przesiadkowym w Palędziu.

 

Porządek obrad:

1.       Wizja lokalna węzła przesiadkowego w Palędziu.

2.       Wizja lokalna węzła przesiadkowego w Dopiewie.

3.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4.       Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.