Rada Gminy informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.     Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.

3.     Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.