W dniach 4-10 czerwca 2003r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Prawa i Nadzoru, w zakresie uchwał Zarządu Gminy w Dopiewie podejmowanych na posiedzeniach Zarządu w okresie od 01 lipca 2002r. do końca kadencji.

Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Wójtowi Gminy Dopiewo.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3