Rada Gminy informuje, że w dniu 16 października 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Omówienie problematyki organizacji szkół podstawowych w Skórzewie w kolejnym roku realizacji reformy oświaty.

3.       Koszty w oświacie w świetle zmian regulacji płac i innych zmian.

4.       Wolne głosy i wnioski.