W marcu 2003r. została przeprowadzona kontrola w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekeracji w Dopiewie z upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo w zakresie następujących zagadnień dot. 2002r.
- spraw organizacyjnych
- realizacji ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie wybranych postepowań przeprowadzonych w 2002r.
- ewidencja dochodów i ich windykacja
- wydatkowanie środków budżetowych
- prowadzenie rachunkowości

Zadania w zakresie przeprowadzonej kontroli wykonywane były bez zastrzeżeń. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany w dniu 26 marca 2003r. Wójtowi Gminy Dopiewo.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3