Zgodnie z Uchwałą Nr IV/35/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2019, w miesiącu sierpniu przewidziana jest przerwa wakacyjna Rady Gminy. W tym miesiącu nie odbywają się komisje ani sesja Rady.