W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Malwowej i Poznańskiej, działki nr 292/67, 292/69, 292/70, 292/71.

Data uchwały:
2004-08-30

Numer uchwały:
XXVIII/241/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia