Rada Gminy informuję, że w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

1.       Wizja lokalna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulic Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo - godz. 15.00.

2.       Wizja lokalna w sprawie wyłączenia działki o nr ewid. 442/2 położonej w Dąbrowie przy ul. Brzozowej z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – godz. ok. 15.45.

3.       Wizja lokalna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Trzcielinie, dla działki o nr ewid. 293/19 – godz. ok. 16.30.

 

Powrót do Urzędu Gminy, około godz. 17.00.

 

4.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Palędziu, w rejonie ul. Modrzewiowej, dla działek o nr ewid. 19/14, 19/15, 19/16 i 19/17.

6.       Wniosek w sprawie zakupu nieruchomości gminnej w Dąbrówce – ul. Jaśminowa, dz. 5/117.