Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.05.2019 r. o wydanym 30.04.2019 r. postanowieniu dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S5 Poznań – Wrocław na odcinku od węzła Głuchowo (bez węzła) do węzła Kaczkowo (bez węzła), inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S5 w zakresie budowy węzła Lipno oraz inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S5 od węzła Kościan Południe do węzła Radomicko (dł. 15,0 km)