Rada Gminy informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.       Omówienie sprawozdania finansowego za 2018 r.

3.       Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta.