Rada Gminy informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Omówienie sprawozdania finansowego za 2018.

3.       Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe.