Rada Gminy informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.       Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Dopiewo.

3.       Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Dopiewo.